Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Λεπτές ισορροπίες...

"...δι' όλων των πόνων και στεναγμών του ουρανού και της γης η Ψυχή προσκολλάται σφιγκτά επί του ΄Ερωτος, μέχρις ού όλοι οι εναντιούμενοι, προ της τοιαύτης πίστεως, ομολογούν εαυτούς ηττηθέντας. ΄Ερως και Ψυχή εισέρχονται εις την ευλογίαν μιας αϊδίου συνυπάρξεως και το ενέχυρον του έρωτός των, το οποίον βλασταίνει εκ του δεσμού τούτου, είναι εν χαριέστατον και φωτεινότατον τέκνον των θεών. Οι άνθρωποι όμως έδωκαν εις αυτό το όνομα: Χ Α Ρ Α


ΤΕΛΟΣ"


(ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ- Θασσίλου Φον Σάϊφερ)
...και ναι...

είμαι Χ Α Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Η!!!!!